Tin tức

Thông báo về việc "Kê khai - tạm nộp khấu trừ và Quyết toán thuế TNCN" (20-04-2012)

Phòng Tài chính Kế toán thông báo tới các cán bộ trong toàn Viện Đào tạo YHDP và YTCC về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ hưởng lương từ Viện Đào tạo YHDP và YTCC năm 2011 và 2012

Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Quản lý tài chính" (09-04-2012)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn.

Sứ mệnh - Tầm nhìn (16-01-2012)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội chính thức được thành lập theo quyết định số 1825/QĐ–BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ký ngày 07/06/2011.

Thông báo về buổi gặp mặt cuối năm của Viện (02-01-2012)

Theo truyền thống hàng năm, năm nay Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng sẽ tổ chức buổi gặp mặt cuối năm Tân Mão và đón chào năm Nhâm Thìn vào 10 giờ ngày 10.1.2012 (Thứ 3).

Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Quản lý nhân sự" (06-10-2011)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn.

Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Kỹ năng lãnh đạo, quản lý" (06-10-2011)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn.

Mẫu đơn xin học - Hpec (23-08-2011)

Mẫu đơn xin học của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Lớp Y tế thôn bản tại huyện Sóc Sơn (13-05-2011)

Trung tâm Đào Dịch vụ Theo nhu cầu xã hội cùng hội chữ thập đỏ Sun Korea, Hàn Quốc tổ chức lớp đào tạo kỹ năng y tế thôn bản cho hội phụ nữ các xã thuộc huyện Sóc Sơn.

Các lĩnh vực đào tạo (22-04-2011)

(Đào tạo đại học, sau đại học và theo yêu cầu)

Giới thiệu Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (22-04-2011)

Trung tâm hiện có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc