Tin tức

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2022 (13-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản" năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2022 (13-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh liên tục lớp Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản" năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Dị ứng lâm sàng năm 2022 (13-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh liên tục lớp Dị ứng lâm sàng năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Bệnh lý tự miễn năm 2022 (13-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp Bệnh lý tự miễn năm 2022 như sau:

Thông báo lịch nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (06-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Y sinh học di truyền cơ bản năm 2022 (05-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Y sinh học di truyền cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: YSH501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2022 (04-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Sư phạm y học cơ bản khóa 24 (01-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Sư phạm y học cơ bản” khóa 24 như sau

Thông báo tuyển sinh lớp Sư phạm y học cơ bản khóa 23 (01-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Sư phạm y học cơ bản” khóa 23 như sau

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp dạy - học lâm sàng khóa 7 (01-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy - học lâm sàng” khóa 7, như sau: