Tin tức

Mẫu đăng ký là chuyên gia, nghiên cứu viên, tư vấn viên cho các hoạt động của Trung tâm (27-12-2012)

Tải mẫu đăng ký tại đây.

Mẫu đăng ký là giảng viên kiêm nhiệm của Trung tâm (27-12-2012)

(theo từng lĩnh vực, chủ đề mà giảng viên có thể giảng)

Mẫu đăng ký là cộng tác viên của Trung tâm (tham gia cộng tác với Trung tâm trong lĩnh vực chuyên môn của mình (27-12-2012)

Tải mẫu đăng ký tại đây

Lễ Hiến chương các Nhà giáo năm 2012 của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (16-11-2012)

Theo truyền thống của Viện Đào tạo YHDP và YTCC, năm nay Viện tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11

Thông báo về buổi trình bày của Dr.Thomas R.Friden, Giám đốc CDC Hoa kỳ (11-11-2012)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và nhân dịp kỷ niệm 110 năm Trường Đại học Y Hà Nội, ngày 14/11/2012, Dr.Friden sẽ có buổi trình bày tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Thông báo về việc giới thiệu sách lên Cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội (03-11-2012)

Hướng tới Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Trường - 15/11/2012, Cổng Thông tin điện tử của Nhà trường sẽ được triển khai vào ngày 6/11/2012, trong đó có chuyên mục Giới thiệu sách của các đơn vị và cá nhân đã xuất bản trong trường.

Thông báo Kết luận của Lãnh đạo Viện về việc chuyển giao văn bản (16-10-2012)

Thông báo số 166/TB-YHDP&YTCC, ngày 5/10/2012 của Lãnh đạo Viện Đào tạo YHDP và YTCC về việc chuyển giao văn bản của Viện như sau:

Khóa đào tạo ngắn hạn lớp "Quản lý bệnh viện" (20-07-2012)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2012 của Bộ Y Tế. Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn.

Chúc mừng tân Tiến sĩ: Trần Thị Thoa (07-07-2012)

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ dược học

Thông báo về việc "Kê khai - tạm nộp khấu trừ và Quyết toán thuế TNCN" (20-04-2012)

Phòng Tài chính Kế toán thông báo tới các cán bộ trong toàn Viện Đào tạo YHDP và YTCC về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ hưởng lương từ Viện Đào tạo YHDP và YTCC năm 2011 và 2012